Bản án về  tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu biển. 

Bản án về  tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tàu biển. 

Một tài liệu tham khảo khởi kiện tranh chấp hợp đồng trong kinh doanh thương mại.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại Đơn khởi kiện đề ngày 12-6-2009, ngày 01-7-2009 được bổ sung vào các ngày 03-5-2010, 11-6-2010, 03-8-2010, 01-3-2011 và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, Công ty cổ phần vận tải công nghiệp tàu thủy B trình bày:

Công ty cổ phần vận tải công nghiệp tàu thủy B (sau đây viết tắt là Công ty tàu thủy B – Người được bảo hiểm) và Tổng Công ty cổ phần M (sau đây viết tắt là Công ty M – Người bảo hiểm) ký kết Hợp đồng bảo hiểm tàu biển số AD0005/08PA56000 ngày 17-10-2008 và Phụ lục hợp đồng ký cùng ngày về việc bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển (P&I) cho tàu BC River của Công ty tàu thủy B (sau đây viết tắt là hợp đồng).

Cùng trong ngày 17-10-2008, Công ty M đã cấp Đơn bảo hiểm thân tàu với tổng số tiền 8.000.000.000 đồng, thời gian bảo hiểm từ 00:00h ngày 19-10-2008 đến 24:00h ngày 18-10-2009 và Giấy chứng nhận bảo hiểm P&I giới hạn trách nhiệm dân sự chủ tàu 500.000.000 USD với thời gian bảo hiểm từ 12:00 GMT ngày 19-10-2008 đến 12:00 GMT ngày 20-02-2009 cho tàu BC River. Phạm vi bảo hiểm: Chỉ miền Viễn Đông Châu Á từ kinh độ 60 độ Đông đến 180 độ Đông.

Theo Đơn bảo hiểm thân tàu và Giấy chúng nhận bảo hiểm P&I của Công ty M thì “Phí như thỏa thuận”.

Hai bên thống nhất số tiền phí bảo hiểm thân tàu là 118.800.000 đồng và phí bảo hiểm P&I là 4.813,29 USD.

Theo Giấy ghi nợ bảo hiểm thân tàu ngày 17-10-2008 của Công ty M gửi Công ty tàu thủy B thì: phí bảo hiểm thân tàu 118.800.000 đồng (chia thành các đợt 20-10- 2008: 29.700.000 đồng, 20-01-2009: 29.700.000 đồng, 20-4-2009: 29.700.000 đồng,

20-7-2009: 29.700.000 đồng); phí bảo hiểm P&I 4.813,29 USD thanh toán trước ngày 20-10-2008.

Ngày 04-11-2008, Công ty tàu thủy B gửi Công văn số 261/CV-GĐ cho Công ty M xin gia hạn thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thân tàu đợt 1 số tiền 29.700.000 đồng và phí bảo hiểm P&I 4.813,29 USD đến ngày 30-11-2008 (sau đây viết tắt là Công văn 261).

Ngày 05-11-2008, Công ty M gửi Công văn số 0151/CV-BMBĐ cho Công ty tàu thủy B chấp nhận thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thân tàu đợt 1 số tiền

29.700.000 đồng) và phí bảo hiểm P&I 4.813,29 USD đến ngày 30-11-2008 (sau đây viết tắt là Công văn 0151).

Ngày 10-11-2008, Công ty tàu thủy B gửi Công văn số 265/CV-GĐ cho Công ty M xin gia hạn thời hạn thanh toán phí bảo hiểm thân tàu đợt 1 số tiền 29.700.000 đồng theo lộ trình thanh toán đến ngày 12-01-2009 và phí bảo hiểm P&I 4.813,29 USD theo lộ trình thanh toán đến ngày 12-02-2009 (sau đây viết tắt là Công văn 265).

Ngày 11-11-2008, Công ty M gửi Công văn số 0154/CV-BMBĐ cho Công ty tàu thủy B thông báo đã tái tục bảo hiểm tàu BC River, đề nghị hoàn tất xong phí của hợp đồng cũ và yêu cầu thanh toán phí cho hợp đồng theo Công văn số 0151/CV- BMBĐ ngày 05-11-2008 (sau đây viết tắt là Công văn 0154).

Ngày 13-11-2008, Công ty tàu thủy B nộp cho Công ty M phí bảo hiểm thân tàu với số tiền 10.000.000 đồng và phí bảo hiểm P&I với số tiền 1.200 USD.

Ngày 22-11-2008, Công ty tàu thủy B có Công văn số 409/CV-GD gửi Công ty M Bình Định và Công ty tài chính H về việc ủy quyền thụ hưởng bảo hiểm cho Công ty tài chính H (sau đây viết tắt là Công văn 409).

Ngày 07-01-2009, Công ty tàu thủy B gửi Công văn số 03/CV-GĐ cho Công ty M xin gia hạn thời hạn thanh toán số tiền phí bảo hiểm thân tàu còn lại 19.700.000 đồng và phí bảo hiểm P&I 2.400 USD, sẽ nộp trước ngày 10-01-2009; số tiền phí còn lại Công ty tàu thủy B sẽ thanh toán trước ngày 20-02-2009 (sau đây viết tắt là Công văn 03).

Ngày 08-01-2009, Công ty tàu thủy B gửi Công văn số 05/CV-GĐ thông báo sự cố thủng tàu, tàu BC River bị nước vào hầm hàng (hầm 2) mạnh làm tàu nghiêng 15 độ, vào lúc 7:30 ngày 08-01-2009 (LT) tại vị trí có tọa độ 05o36’00” Bắc và 108°07’00 Đông; có khả năng tàu bị thủng lớn, việc khắc phục rất khó khăn; tình trạng tàu và thuyền viên trên tàu hết sức nguy cập, đã liên hệ với tàu SXACE7 để ứng cứu; đề nghị Công ty M Bình Định có biện pháp hữu hiệu hỗ trợ cứu tàu và thuyền viên.

Cùng ngày 08-01-2009, Công ty tàu thủy B gửi Công văn số 06/CV- GĐ cho Công ty M thông báo về sự cố chìm tàu; không cứu được tàu nên bỏ tàu, cứu thuyền viên đưa về Singapore; đề nghị Công ty M có biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Ngày 09-01-2009, Công ty tàu thủy B thanh toán cho Công ty M số tiền phí bảo hiểm thân tàu còn lại của kỳ 1: 19.700.000 đồng và phí bảo hiểm P&I số tiền 2.400 USD bằng ủy nhiệm chi.

Ngày 09-01-2009, Công ty M xuất hóa đơn GTGT số 0250751 và hóa đơn GTGT số 0250752 đối với hai khoản phí bảo hiểm thân tàu và phí bảo hiểm P&I mà Công ty M đã nhận từ Công ty tàu thủy B.

Ngày 10-01-2009, Công ty tàu thủy B có Công văn số 17/CY-GĐ thông báo Vinashin Bình Định đã thuê đại lý để cùng cán bộ bảo hiểm P&I tại Singapore thu xếp thủ tục để đưa thuyền viên bị nạn lên bờ; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, đại lý, cán bộ bảo hiểm PVI tại Singapore làm thủ tục đưa thuyền viên bị nạn về nước.

Ngày 10-01-2009, Công ty M gửi Công văn số 0051/2009-BM/BT cho Công ty tàu thủy B từ chối trách nhiệm bồi thường đối với tàu BC River với lý do Công ty tàu thủy B không hoàn thành nghĩa vụ đóng phí.

Ngày 20-01-2009, Công ty tàu thủy B thanh toán cho Công ty M số tiền

  • đồng phí bảo hiểm thân tàu và 1.213,29 USD phí bảo hiểm P&I bằng ủy nhiệm

Do Công ty M từ chối trách nhiệm bảo hiểm nên Công ty tàu thủy B khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty M bồi thường cho Công ty tàu thủy B theo hợp đồng, cụ thể như sau:

  • Tiền bảo hiểm thân tàu 8.000.000.000 đồng;
  • Tiền bảo hiểm hàng hóa 42.958.500.000 đồng;
  • Chi phí khắc phục sự cố chìm tàu 482,14 USD + 160.708.638 đồng (gồm chi phí đưa thuyền viên về Việt Nam 3.057,14 USD + 79.338.000 đồng và chi phí tư vấn, khảo sát, giám định tàu với số tiền 5.425 USD + 81370.638 đồng);

Ngoài ra, Công ty M phải có nghĩa vụ thanh toán tiền lãi phát sinh trên số tiền mà Công ty M có nghĩa vụ phải bồi thường tương ứng với thời gian chậm thanh toán (từ ngày 15-5-2009 đến ngày xét xử sơ thẩm) theo quy định tại mục 6.4 Điều 6 của hợp đồng.

Căn cứ khởi kiện:

  • Đối với yêu cầu thanh toán số tiền bảo hiểm thân tàu: Khoản tiền 8.000.000.000 đồng thuộc phạm vi bảo hiểm theo hợp đồng. Theo kết quả giám định thì con tàu bị thiệt hại toàn bộ, vì vậy việc yêu cầu bồi thường 8.000.000.000 đồng là căn cứ vào giá trị của tàu vào thời điểm mua bảo hiểm.

Yêu cầu thanh toán số tiền lãi phát sinh từ ngày 15-5-2009 (ngày Công ty tàu thủy B gửi Văn bản số 107/CV-GĐ ngày 15-5-2009 yêu cầu thanh toán tiền bảo hiểm) đến ngày xét xử sơ thẩm trên số tiền 8.000.000.000 đồng chậm bồi thường theo mức lãi suất 9%/năm.

  • Đối với yêu cầu thanh toán số tiền bảo hiểm hàng hóa: Theo quy định tại mục 1 Trách nhiệm của người được bảo hiểm đối với rủi ro về hàng hóa của phụ lục kèm theo hợp đồng.

Theo Bản án số 14/2010/KDTM-PT ngày 15-12-2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng thì Công ty tàu thủy B phải thanh toán cho Tổng công ty cổ phần bảo hiểm dầu khí V 45.709.706.400 đồng tiền thiệt hại hàng hóa và lãi chậm thanh toán. Công ty tàu thủy B vẫn chưa thanh toán số tiền trên vì phải chờ Công ty M giải quyết bồi thường trong vụ án này thì mới có tiền thanh toán.

  • Đối với yêu cầu thanh toán số tiền chi phí khắc phục sự cố chìm tàu:

Chi phí đưa thuyền viên về Việt Nam: Số tiền 3.057,14 USD xuất phát từ Giấy báo nợ do Star Ruby Pte LTD mua vé máy bay cho các thuyền viên về Việt Nam. Công ty tàu thủy B vẫn chưa thanh toán cho Star Ruby Pte LTD số tiền này. Số tiền 79.338.000 đồng căn cứ trên tập bộ chứng từ mà thực tế đã chi trả cho các nhân viên của công ty trong quá trình giải quyết sự cố xảy ra vào các ngày 25-02-2009 (57.100.000 đồng), ngày 15-02-2009 (16.063.000 đồng), ngày 02-02-2009 (4.215.000 đồng), ngày 02-4-

2009 (1.960.000 đồng).

Chi phí tư vấn, khảo sát, giám định tàu: số tiền 5.425 USD xuất phát từ các hóa đơn sau: Hóa đơn ngày 13-4-2009 của P.T Indosal Inti với số tiền là 3.500 USD nhưng thực tế Công ty tàu thủy B mới thanh toán 2.500 USD; Hóa đơn ngày 14-4-2009 của Antony Consultancy Services với số tiền 925 USD và Hóa đơn ngày 02-3-2009 của Antony Consultancy Services với số tiền 1.000 USD đã được Công ty tàu thủy thanh toán.

Số tiền 81.370.638 đồng căn cứ trên chi phí thực tế chi cho đoàn khảo sát qua làm việc ở nước ngoài đã được thanh toán vào ngày 15-6-2009 số tiền 8.446.914 đồng, ngày 15-6-2009 số tiền 62.139.724 đồng và ngày 02-6-2009 số tiền 10.784.000 đồng.

Việc tiến hành thuê đơn vị tư vấn, khảo sát và giám định con tàu sau khi xảy ra sự cố chìm tàu đã được Công ty tàu thủy B thông báo cho Công ty M biết bằng các

Công văn số 80/CV-GĐ ngày 15-4-2009 và Công văn số 86/CV-GĐ ngày 17-4-2009, nhưng Công ty M không cử người tham gia. Sau khi có kết quả giám định, Công ty tàu thủy B cũng đã thông báo cho Công ty M biết bằng Công văn số 97/CV-GĐ ngày 04-5-2009.

 

Sản Phẩm Liên Quan