Bản tóm tắt sinh động về luật hôn nhân gia đình

Luật hôn nhân gia đình là luật cơ bản quy định về chế độ hôn nhân, gia đình bao gồm các nhóm quy định như: đăng ký kết hôn, điều kiện đăng ký kết hôn. tình nghĩa vợ – chồng, các thành viên trong gia đình. v..v

https://drive.google.com/file/d/1oQQInLxu_AutlyO063YaiNJ79ai-s3Z9/view?usp=sharing

 

Sản Phẩm Liên Quan