Công chức Nhà nước và việc thành lập, quản lý doanh nghiệp.

Công chức Nhà nước và việc thành lập, quản lý doanh nghiệp.

 

Xin Luật sư cho  tôi hỏi, tôi sinh năm 1966, hiện tại tôi đang là công chức nhà nước nhưng tôi muốn tham gia góp vốn thành lập công ty với bạn tôi có được không?  Pháp luật quy định như thế nào về trường hợp của tôi?

 

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014 thì:

….. “2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  1. a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  2. b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  3. c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  4. d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  1. e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.”…….

Như vậy, căn cứ vào quy định trên của pháp luật và căn cứ vào trường hợp của bạn – hiện đang là công chức Nhà nước thì bạn không được tham gia thành lập, quản lý cũng như góp vốn thành lập vào bất kì một công ty nào khác.

Trân trọng !

— H2O —

 

Sản Phẩm Liên Quan