Dịch vụ hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Dịch vụ hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản trên đất)

Bao gồm:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Cấp giấy chứng nhận trong trường hợp sang tên, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

Tư vấn chung cho khách hàng về những quy định của pháp luật về thủ tục làm sổ đỏ;

Tư vấn hồ sơ làm sổ đỏ, chuẩn bị hồ sơ làm sổ đỏ;

Tư vấn trình tự thủ tục làm sổ đỏ tại cơ quan có thẩm quyền;

Tư vấn các vấn đề khác có liên quan đến thủ tục làm sổ đỏ

Hoàn thiện hồ sơ làm sổ đỏ;

Nộp hồ sơ làm sổ đỏ và giải quyết các vướng mắc phát sinh;

Nhận kết quả và bàn giao lại cho khách hàng theo yêu cầu.

Sản Phẩm Liên Quan