Dịch vụ pháp lý trong tình huống bị truy cứu về hành vi làm hư hỏng tài sản

Vậy hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản là gì?

Hủy hoại tài sản là hành vi làm cho tài sản mất hẳn giá trị sử dụng và không thể khôi phục lại được giá trị của nó. Ví dụ: hành vi đập nát tài sản của người khác, đốt tài sản cháy thành tro bụi, …

Cố ý làm hư hỏng tài sản là hành vi làm giảm đáng kể giá trị sử dụng hoặc mất một phần giá trị của tài sản, Tài sản đó có thể khôi phục lại giá trị hoặc khôi phục lại một phần giá trị. Ví dụ: hành vi ném gạch đá vào một bộ phận của xe, ….

Hành vi huỷ hoại hoặc làm hư hỏng tài sản được thực hiện bằng nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào thủ đoạn mà người phạm tội thực hiện như: Đốt cháy, đập phá, dùng thuốc nổ, dùng chất độc, hoá chất để huỷ hoại tài sản…

Tội phạm gồm hai hành vi độc lập nhưng lại cùng tính chất  nên nhà làm luật quy định chung trong cùng một điều luật. Do đó, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà xác định người phạm tội huỷ hoại tài sản hay chỉ cố ý làm hư hỏng tài sản. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu người phạm tội có hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng con người thì bên cạnh việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, thì tùy từng trường hợp cụ thể mà hành vi đó còn có thể cấu thành thêm tội khác và được quy định bởi các tội danh về xâm phạm sức khỏe, tính mạng của con người.

 

 

Sản Phẩm Liên Quan