Hỗ trợ thông tin cai nghiện ma túy

Hỗ trợ thông tin cai nghiện ma túy

Tổng đài cung cấp thông tin về cai nghiện ma túy 1900 6363 96

 

Khi bản thân hoặc người nhà đang bị phụ thuộc vào các chất gây nghiện, thuộc trường hợp

– Người sử dụng trái phép chất ma túy

– Người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy.

Thì là người nghiện ma túy.

Người nghiện ma túy có quyền và trách nhiệm sau đây:

– Được bảo đảm danh dự, nhân phẩm; hỗ trợ điều trị hội chứng cai nghiện;

 

Các dạng ma túy phổ biến như: Methcathinone, MDMA, Mephedrone, Các chất hướng thần mới 
Hiện nay có rất nhiều ma túy dạng kích thích thuộc nhóm hướng thần mới (NPS). Các ma túy dạng kích thích mới là các chất gây lạm dụng hoặc nghiện không được kiểm soát, các ma túy này có thể gây ra mối hiểm họa cho sức khỏe công cộng. Các tác dụng bất lợi bao gồm lệ thuộc và các vấn đề về trí nhớ, hoang tưởng, khó ngủ, nghiến răng, mờ mắt, đổ mồ hôi và nhịp tim nhanh. Tử vong do sử dụng MDMA cũng đã được báo cáo do tăng nhiệt độ cơ thể và mất nước. Sau khi sử dụng mọi người thường cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Dùng MDMA lâu dài sẽ dẫn đến rối loạn giấc ngủ, chán ăn, khó tập trung, trầm cảm, bệnh tim.  

 

Các biện pháp cai nghiện ma túy

Biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm: Cai nghiện ma túy tự nguyện và cai nghiện ma túy bắt buộc.

Biện pháp cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện tại gia đình, cộng đồng hoặc tại cơ sở cai nghiện ma túy; biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc được thực hiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Quy trình cai nghiện ma túy

Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm các giai đoạn sau đây:

– Tiếp nhận, phân loại;

– Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác;

– Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách;

– Lao động trị liệu, học nghề;

– Chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Việc cai nghiện ma túy bắt buộc phải bảo đảm đầy đủ các giai đoạn quy định nêu trên; việc cai nghiện ma túy tự nguyện phải bảo đảm hoàn thành đủ 03 giai đoạn gồm: Tiếp nhận, phân loại;Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác;Giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách.

Người nghiện ma túy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc sống như: bỏ phí sức khỏe, tuổi trẻ, bỏ phí tình yêu, tham vọng, bỏ cả cơ hội làm giầu và sống tốt …Nhưng nếu có thể cai nghiện và bắt đầu một chặng đường mới của cuộc đời thì có thể bạn tìm lại được mọi thứ đã đánh mất, như câu chuyện được nêu dưới đâu: Từ bỏ ma túy, làm giầu và trở thành triệu phú, chăm lo được cho bản thân, gia đình và giúp ích cho xã hội.

https://cand.com.vn/Tam-guong-cuoc-song/Tu-bo-ma-tuy-de-lam-lai-cuoc-doi-i469997/

 

Trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện

Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

– Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:

– Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn;

– Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định.

– Trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập mà có hoàn cảnh khó khăn được xét giảm hoặc miễn chi phí phải nộp.

Những trường hợp áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

– Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

– Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện;

– Trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy mà tái nghiện.

Các trường hợp người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện;

– Trong thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy;

– Người nghiện ma túy các chất dạng thuốc phiện không đăng ký, không thực hiện hoặc tự ý chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hoặc bị chấm dứt điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do vi phạm quy định về điều trị nghiện.

Trách nhiệm của người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

– Tuân thủ các quy định về cai nghiện ma túy bắt buộc, nội quy, quy chế và chịu sự quản lý, giáo dục, điều trị của cơ sở cai nghiện bắt buộc;

– Tham gia các hoạt động điều trị, chữa bệnh, giáo dục, tư vấn, học văn hóa, học nghề, lao động trị liệu và các hoạt động phục hồi hành vi, nhân cách.

Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.Việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc do Tòa án nhân dân cấp huyện quyết định và không phải là biện pháp xử lý hành chính.

Trách nhiệm của gia đình người nghiện ma túy, cộng đồng

Gia đình người nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây:

– Hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng;

– Phối hợp với cơ quan, người có thẩm quyền trong việc lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc; phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng.

Cộng đồng nơi người nghiện ma túy cư trú có trách nhiệm sau đây:

– Động viên, giúp đỡ người nghiện ma túy;

– Phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan hỗ trợ người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy và hòa nhập cộng đồng./.

 

Sản Phẩm Liên Quan