Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng

Đoàn Luật sư TP Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua năm 2023 – 2024

Để triển khai các chương trình chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Đoàn Luật sư TP. Hà Nội (24/11/1984 – 24/11/2024), và thực hiện Nghị quyết số 46/NQ-BCN, ngày 08/09/2023, Đoàn Luật sư TP Hà Nội đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng của cụm thi đua tại trụ sở của Đoàn luật sư – Tầng 7 – Cung Trí thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Để thực hiện hiệu quả công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và 2024, với sự tham gia của đông đảo các tổ chức hành nghề thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội quản lý, Ban Chủ nhiệm đã thống nhất thành lập và chia thành 05 cụm thi đua, khen thưởng, với chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng tổ chức hoạt động, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua theo chuyên đề, theo từng đợt, phù hợp với điều kiện, đặc thù cụ thể của mỗi cụm. Mỗi cụm thi đua có Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua và khoảng trên dưới 300 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn các quận, huyện được chia theo cụm. Luật sư Đào Ngọc Chuyền cũng nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, tôn vinh vai trò của luật sư trong hoạt động nghề nghiệp và các phong trào hoạt động nhằm hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn, 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 79 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và 40 năm ngày thành lập Đoàn luật sư TP Hà Nội, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, …

Công ty luật Tô Cát tham dự hội nghị theo thông báo từ Văn phòng Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Toàn cảnh hội nghị được đăng trên website của Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

https://luatsuhanoi.vn/doan-luat-su-tp-ha-noi-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-cua-cum-thi-dua-nam-2023-2024/

Sản Phẩm Liên Quan