Kết hôn có yếu tố nước ngoài

Kết hôn có yếu tố nước ngoài là như thế nào? Các điều kiện để thực hiện thủ tục kết hôn với người nước ngoài tại Việt Nam?

 1. Khái niệm 

Luật Hôn nhân và gia đình không định nghĩa cụ thể về kết hôn có yếu tố nước ngoài nhưng có thể hiểu kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc nam, nữ thực hiện việc kết hôn để xác lập quan hệ vợ chồng trong các trường hợp:

– Công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.

– Người nước ngoài kết hôn với nhau ở Việt Nam

– Công dân Việt Nam kết hôn với nhau ở nước ngoài

 

 1. Việc kết hôn không được nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi;
 2. Điều kiện kết hôn đối với công dân Việt Nam:
 • Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 • Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các Điểm a,b,c và d Khoản 2 Điều 5 của Luật Hôn nhân và gia đình, gồm:

+ Kết hôn giả tạo

Kết hôn giả tạo là việc lợi dụng kết hôn để xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, nhập quốc tịch Việt Nam, quốc tịch nước ngoài; hưởng chế độ ưu đãi của Nhà nước hoặc để đạt được mục đích khác mà không nhằm mục đích xây dựng gia đình.

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;

+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ;

+ Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đồi; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Lưu ý: theo khoản 5, Điều 2 Luật hôn nhân gia đình số 52/2014/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2015 quy định: “Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn”. Như vậy, Pháp luật Việt Nam không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

 1. Điều kiện kết hôn đối với công dân Nước ngoài:

(theo Điều 126 Luật Hôn nhân và gia đình)

 • Người nước ngoài phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn;
 • Nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam này về điều kiện kết hôn như mục 2.
 • Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam này về điều kiện kết hôn. (như mục 2)

Sản Phẩm Liên Quan