Mời Luật sư bảo vệ cho bị hại hoặc người có liên quan trong vụ án hình sự

Mời Luật sư bảo vệ cho bị hại hoặc người có liên quan trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia tố tụng tại các cơ quan tiến hành tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, người liên quan trong vụ án hình sự

Hướng dẫn người bị hại viết đơn trình bày, cung cấp các chứng cứ.

Tổng hợp, nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án

Trực tiếp tham gia vào các buổi làm việc với các cơ quan tiến hành tố tụng, tham gia phiên tòa xét xử.

Tiếp cận hồ sơ vụ án và tham gia từ giai đoạn khởi tố, điều tra đến giai đoạn xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm (nếu có kháng cáo)

Sản Phẩm Liên Quan