Người được hưởng quyền trợ giúp pháp lý miễn phí

 Trợ giúp pháp lý miễn phí.

            Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật.

1. Người được trợ giúp pháp lý.

1.Người nghèo người thuộc chuẩn nghèo theo quy định của pháp luật.

2.Người có công với cách mạng được trợ giúp pháp lý quy định bao gồm:

a) Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945;

b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

c) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động;

d) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

đ) Bệnh binh;

e) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

g) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày;

h) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế;

i) Người có công giúp đỡ cách mạng;

k) Cha, mẹ, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

3.Người già từ đủ 60 tuổi trở lên sống độc thân hoặc không có nơi nương tựa.

4.Người người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, làm suy giảm khả năng hoạt động, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hoá học, bị nhiễm HIV hoặc bị các bệnh khác làm mất năng lực hành vi dân sự mà không có nơi nương tựa.

5.Trẻ em dưới 16 tuổi không nơi nương tựa.

6.Người dân tộc thiểu số thường xuyên sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

7.Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lý theo quy định tại điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý gồm:

Pháp luật hình sự, tố tụng hình sự và thi hành án hình sự.

Pháp luật dân sự, tố tụng dân sự và thi hành án dân sự.

Pháp luật hôn nhân gia đình và pháp luật về trẻ em.

Pháp luật hành chính, khiếu nại, tố cáo và tố tụng hành chính.

Pháp luật đất đai, nhà ở, môi trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Pháp luật lao động, việc làm, bảo hiểm.

Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về chính sách ưu đãi xã hội khác.

Các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến chương trình mục tiêu quốc gia xoá đói, giảm nghèo hoặc liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

3.Thủ tục khi yêu cầu trợ giúp pháp lý:

– Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (theo mẫu);

– Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (giấy chứng nhận thương binh, diện hộ nghèo, tàn tật …);

– Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.

 

*Nếu có khó khăn hoặc vấn đề gì chưa hiểu bạn có thể liên hệ với trung tâm trợ giúp pháp lý của địa phương hoặc gọi điện cho chúng tôi qua Hotline: 0485871985- 0169.3838.059

 

— H2O —

 

Sản Phẩm Liên Quan