Những tội không áp dụng hình phạt tử hình.

Những tội danh sẽ không áp dụng hình phạt tử hình theo BLHS 2015.

Những tội không áp dụng hình phạt tử hình.

Những tội không áp dụng hình phạt tử hình.

-Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 sẽ có hiệu lực vào ngày 01/07/2016 sắp tới (gọi tắt là BLHS 2015) thì số lượng tội phạm không áp dụng hình phạt tử hình giảm xuống. Trong đó có 7 tội danh không áp dụng hình phạt tử hình, cụ thể:

1.Tội cướp tài sản quy định tại  Điều 168.

2. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm quy định tại Điều 193

3. Tội tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại Điều 249

4. Tội chiếm đoạt chất ma túy quy định tại Điều 252

5. Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia quy định tại Điều 303.

6.Tội chống mệnh lệnh quy định tại Điều 394.

7.Tội đầu hàng địch quy định tại Điều 399.

Ngoài ra, không chỉ giảm về số lượng tội áp dụng hình phạt tử hình mà đối tượng áp dụng tử hình cũng thu hẹp phạm vi hơn. Về  đối tượng không áp dụng hình phạt tử hình thì ngoài những đối tượng như: Người phạm tội chưa thành niên và  phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng như trong BLHS cũ, BLHS 2015 mới còn bổ sung thêm một đối tượng là người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.Vấn đề này được quy định tại Khoản 2 Điều 40 BLHS 2015: “2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.”

-BLHS 2015 cũng mở rộng thêm 02 trường hợp không thi hành án tử hình:

+Trường hợp là người từ đủ 75 tuổi trở lên;

+Trường hợp là người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất (3/4) ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ.

Vấn đề này được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 40 BLHS 2015 như sau:

3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

b) Người đủ 75 tuổi trở lên;

c) Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn.

Như vậy, trong BLHS 2015, hình phạt tử hình đã giảm xuống đồng thời đối tượng chịu án tử hình cũng được thu hẹp hơn. Chủ trương này hoàn toàn phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tinh thần nhân đạo trong Hiến pháp 2013 và xu thế hội nhập quốc tế của Nhà nước.

 — H2O —

Sản Phẩm Liên Quan