Quy định về miễn thuế TNCN

Quy định của pháp luật về miễn thuế TNCN trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

 

Trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân.

1.Những trường hợp được miễn thuế TNCN:

Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định cụ thể những trường hợp có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế như sau:

“1. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2.Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất…”

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ  thì trường hợp có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

–  Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.

–  Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

–  Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

2.Thủ tục bao gồm:

-Lập hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan Thuế và nộp cùng hồ sơ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.

– Hồ sơ khai thuế trong trường hợp nêu trên bao gồm:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 11/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 62/2009/TT-BTC.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất.

+ Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

+ Trong trường hợp thuộc chuyển nhượng nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế thì phải tự khai và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai. Và để chứng minh cho việc chuyển nhượng nhà ở, đất ở trong là duy nhất thì cần làm bản cam kết gửi lên ủy ban huyện xác nhận đây là căn nhà duy nhất thuộc quyền sở hữu và có quyền sử dụng đất tính đến thời điểm chuyển nhượng là hơn183 ngày, cam kết chuyển nhượng toàn bộ nhà ở cho bên mua kèm theo sổ hộ khẩu. Bản khai cần được UBND cấp xã chứng thực chữ ký và nộp tại Chi cục Thuế nơi có bất động sản chuyển nhượng sau khi hai bên đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

 

— H2O —

Sản Phẩm Liên Quan