Thẩm quyền điều tra theo lãnh thổ

Về thẩm quyền điều tra theo lãnh thổ, Khoản 4 Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự  quy định: “ Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt”. học nghiệp vụ kế toán ở đâu

Theo quy định trên thì việc xác định thẩm quyền trước hết cần căn cứ vào nơi tội phạm xảy ra, tức là địa danh hành chính mà người phạm tội thực hiện tội phạm và cơ quan chỉ có thẩm quyền điều tra đối với những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Cơ quan điều tra ở địa phận này không được điều tra hành vi phạm tội xảy ra trên địa phận khác. nhân viên xuất nhập khẩu chưa có kinh nghiệm

Tuy nhiên, trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra conver viet nam thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, hoặc nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

*) Đối với tội phạm xảy ra ở nước ngoài:

– Theo khoản 2 Điều 269 BLTTHS 2015 bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu xét xử ở Việt Nam thì dây lưng montblanc Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú cuối cùng của bị cáo ở trong nước xét xử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng ở trong nước của bị cáo thì tùy trường hợp giày thể thao nam đẹp, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ra quyết định giao cho Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hoặc Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử. Đối với tội phạm xảy ra pcx 125 ở nước ngoài thuộc thẩm quyền. Cũng theo đó, căn cứ vào quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 163 BLTTHS thì trong trường hợp này sẽ do cơ quan điều tra cấp tỉnh có thẩm quyền điều tra.

– Trường hợp bị cáo phạm tội ở nước ngoài nếu thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án quân sự thì Tòa án quân sự cấp quân khu xét xử theo quyết định của Chánh án Tòa án quân sự trung ương. Cũng theo đó, căn cứ vào quy định tại Điểm b khoản 5 Điều 163 BLTTHS thì trong trường hợp này sẽ do cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu điều tra.

*) Theo quy định tại Điều 270 BLTTHS 2015, đối với tội phạm xảy ra trên tàu bay hoặc tàu biển của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang hoạt động ngoài không phận hoặc ngoài lãnh hải của Việt Nam thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam nơi có sân hàng hiệu like au bay hoặc bến cảng trở về đầu tiên hoặc nơi tàu bay, tàu biển đó được đăng ký. Cũng theo đó, cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra sẽ là cơ quan điều tra ở Việt Nam.

Khi có tranh chấp về thẩm quyền điều tra thì Viện kiểm sát sẽ có thẩm quyền giải quyết (khoản 3 Điều 166 BLTTHS 2015).

Sản Phẩm Liên Quan