Thủ tục kết hôn với người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 126 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân thủ theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài cũng phải tuân theo các quy định của Luât Hôn nhân và gia đình về điều kiện kết hôn. lớp học kế toán tổng hợp

w Đối tượng kết hôn có yếu tố nước ngoài:

Bao gồm việc kết hôn giữa:

– Công dân Việt Nam với người nước ngoài

– Công dân Việt Nam với nhau mà ít nhất một bên định cư ở nước ngoài.

– Giữa người nước ngoài cư trú tại Việt Nam với nhau. khóa học ngắn hạn tphcm

  1. Điều kiện để kết hôn
  2. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
  3. Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định.
  4. Không bị mất năng lực hành vi dân sự.
  5. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
  6. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn sau:

– Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo.

– Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn.

– Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ.

– Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Sản Phẩm Liên Quan