Tội cướp giật tài sản

Có hành vi cướp giật là có thể bị truy cứu trách nhiệm về tội cướp giật.

Liên hệ luật sư: 1900636396

tại khoản 1 quy định rất rõ ràng “người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm”. Khoản 1, là khoản nhẹ nhất của điều luật. nhưng không có hình phạt cải tạo không giam giữ, hay cảnh cáo như đã thấy ở nhiều điều luật khác trong bộ luật hình sự, loại hình phạt trong tội này nhẹ nhất là phạt tù có thời hạn.

Tuy khoản 1 không nhắc đến mức tài sản cướp giật, nhưng từ khoản 2 đến khoản 4 lại đề cập đến giá trị tài sản, ở những khoản này thể hiện tài sản cướp giật càng có giá trị cao thì mức hình phạt càng nặng.

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;

đ) Hành hung để tẩu thoát;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30%;

g) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

h) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

i) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

c) Làm chết người;

d) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

 

 

 

 

Tội cướp giật tài sản

Sản Phẩm Liên Quan