Quyền nuôi tất cả con chung sau ly hôn

TƯ VẤN VỀ QUYỀN NUÔI CON CHUNG KHI LY HÔN

Thưa Luật sư, chồng tôi và tôi ly hôn khi chúng tôi đã có 2 mặt con 1 trai, 1 gái. Mặc dù không hề yêu thương con cái và thường xuyên đánh đập quát mắng bọn trẻ nhưng chồng tôi cứ quyết liệt đòi nuôi đứa con trai. Là một người mẹ, tôi mong Luật sư tư vấn cho tôi  phải làm gì để được giành quyền nuôi tất cả con chung? 

 quyen-nuoi-con

Trường hợp của bạn, Luật sư xin tư vấn như sau:

Quan hệ vợ chồng được gắn kết bởi những đứa con chung. Khi quan hệ đó trở lên trầm trọng khiến một trong hai bên không thể tiếp tục duy trì thì việc các bên hướng tới đó việc ly hôn và ai sẽ nuôi con, làm thế nào đó để được nuôi con.

Thường thì người mẹ hoặc người cha muốn giành quyền nuôi tất cả con chung vì họ không thể sống thiếu bọn trẻ hoặc không lỡ nhìn hai đứa sẽ sống xa nhau. Tuy nhiên, trên thực tế toà thường giao cho mỗi người nuôi một đứa, trừ trường hợp vợ hoặc chồng bị rơi vào trường hợp sau: Tại Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2013 quy định về việc hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

Điều 85. Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên

Cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên trong các trường hợp sau đây:

a) Bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con với lỗi cố ý hoặc có hành vi vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con;

b) Phá tán tài sản của con;

c) Có lối sống đồi trụy;

d) Xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, Tòa án có thể tự mình hoặc theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 86 của Luật này ra quyết định không cho cha, mẹ trông nom, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản riêng của con hoặc đại diện theo pháp luật cho con trong thời hạn từ 01 năm đến 05 năm. Tòa án có thể xem xét việc rút ngắn thời hạn này.”

 

Như vậy, nếu vợ hoặc chồng bị rơi vào trường hợp theo quy định tại Điều 85 nêu trên thì sẽ không được giành quyền nuôi con. Mặt khác muốn giành quyền nuôi con thì ngoài trường hợp con dưới 3 tuổi và con từ đủ 7 tuổi hoặc cả hai tự thoả thuận được thì một bên vẫn có thể giành quyền nuôi tất cả con chung nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại điều Tại Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2013 quy định: “………Toà án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con….”  Tức là nếu một bên muốn giành quyền nuôi tất cả con chung phải có nghĩa vụ chứng minh khả năng của mình sẽ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 81, đảm bảo điều kiện về mặt vật chất và tinh thần đồng thời phải chứng minh bên kia không có khả năng kinh tế cũng như không có thời gian chăm sóc con : ……thường xuyên đi công tác, làm đêm, không nghề nghiệp ổn đinh hoặc không có năng lực hành vi dân sự…

Trân trọng!

 

— H2O —

 

 

Sản Phẩm Liên Quan