ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư:

a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;

c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Để biết mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cụ thể được áp dụng nhà đầu tư tìm hiểu thêm trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp và văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với thuế nhập khẩu, nhà đầu tư lưu ý là chỉ áp dụng đối với hàng hóa được liệt kê trên nhằm mục đích tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp

đối với cả 3 hình thức ưu đãi trên nhà đầu tư phải kiểm tra xem mình đầu tư dự án ở đâu (khu vực nào), lĩnh vực nào có thuộc đối tượng được ưu đãi không.

Đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định

b) Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định

c) Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

d) Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

đ) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Sản Phẩm Liên Quan