Quyền sở hữu trí tuệ

30/01/2019

Có những tài sản vô hình nhưng lại trị giá rất lớn, đó là những tài sản mang tính chất “trí tuệ” như quyền tác giả và các quyền phái sinh từ quyền tác giả: tác giả truyện Harry Potter đã từ một người nghèo trở nên giầu có với những doanh thu lớn từ quyền tác giả và quyền phái sinh từ tác phẩm của mình.

Là doanh nghiệp: những tài sản vô hình mang mầu sắc trí tuệ này thể hiện trong những thương hiệu mà họ đã gây dựng được hay những sáng chế mà họ đã phát minh ra.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm:

+ Quyền tác giả và quyền liên quan. (nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ là người cần chú ý bảo hộ quyền này đối với những tác phẩm của mình).

+ Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trông (khối doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp khoa học công nghệ cần chú ý bảo hộ những tài sản trí tuệ của mình trong nhóm này)

– Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ

– Đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

– Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

– Đăng ký chỉ dẫn địa lý.

Trong các nhóm bảo hộ sở hữu công nghiệp trên thì doanh nghiệp thường đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa. Vì nhãn hiệu hàng hóa/dịch vụ là đặc điểm nổi bật để nhận diện một sản phẩm hoặc thương hiệu ngoài thị trường.

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là không bắt buộc nhưng doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ,  khi sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp có chỗ đứng ngoài thị trường là lúc sản phẩm có thể bị làm giả hoặc có thể bị doanh nghiệp khác lấy chính nhãn hiệu của sản phẩm/ dịch vụ của doanh nghiệp bạn để kinh doanh nếu nhãn hiệu đó chưa được đăng ký bảo hộ. Vốn dĩ doanh nghiệp không biết trước được thương hiệu của mình sẽ phát triển đến mức độ nào, nếu để đến lúc mình được nhận diện sâu rộng trong thị trường rồi mới bảo hộ thì sợ người khác đã lạm dụng thương hiệu của mình trước, nên doanh nghiệp thường sẽ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sớm.

 

Khi bạn có nhu cầu đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của mình đối với bất kỳ lĩnh vực sở hữu trí tuệ nào được nêu trên, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY LUẬT TÔ CÁT

Địa chỉ: Số 2, ngõ 231 phố Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.8587.1985 – 039.3838.059    ***  Emai: luattocat@gmail.com

 

 

Sản Phẩm Liên Quan