AI ĐƯỢC MỜI LUẬT SƯ CHO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI

AI ĐƯỢC MỜI LUẬT SƯ CHO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI?

Điểm d, khoản 1, Điều 4 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy định về người bị buộc tội như sau:

Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo

 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định có 04 nhóm người được mời luật sư cho người bị buộc tội đó là:

  1. Bản thân người bị buộc tội.
  2. Người đại diện của người bị buộc tội.
  3. Người thân thích của người bị buộc tội.
  4. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

Trong đó:

  • Người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo.
  • Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụnggồm cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
  • Người thân thích của người bị buộc tội gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, bố nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột; cụ nội, cụ ngoại, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột.

Sản Phẩm Liên Quan