Trường hợp diện tích đất thực tế ít hơn trên giấy chứng nhận

Trường hợp diện tích đất thực tế ít hơn trên giấy chứng nhận. Có một bạn đặt câu hỏi về vấn đề này như sau.

Chào quý luật sư, hiện tại mẹ em mất đột ngột nên quyền sử dụng đất và việc phân chia quyền sử dụng đất đang diễn ra. Tuy nhiên, kế bên mảnh đất vườn mẹ con để lại do chú kia, tạm gọi là chú “Lê Hữu” chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho cô kia tạm gọi là “Đỗ Ngọc”

Mẹ con đứng tên ở mục số 5 tạm gọi là “ Bùi Thị”

Trong nội dung biên bản có ghi diện tích ban đầu là 5430m2. Diện tích đo đạc thực tế 5267m2 đất, giảm 163m2 so với giấy chứng nhận của ông Lê Hữu sang cho Bà Đỗ Ngọc

Vậy ở đây làm sao để biết được họ có đo sai lấn sang đất hay không ?

Có yêu cầu họ cho chụp lại sổ đỏ gốc không ? Vì đây là bản photo.

Có buộc phải thuê địa chính địa phương lại đo phần đất của mình và chi phí đo đạc sẽ mất bao nhiêu ?

Trả lời:

Thực trạng diện tích đất thực tế khác trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang diễn ra phổ biến, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch đó, có thể do đo đạc hay do lấn chiếm… Về vấn đề này Luật đất đai đã quy định rất rõ cách xử lý.

Tại khoản 5 điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có”.

Như vậy diện tích đất thực tế nhỏ hơn diện tích đất trên giấy chứng nhận sẽ được chia làm 2 trường hợp cụ thể:

a)Với trường hợp “ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề” thì diện tích được xác định theo số liệu đo đạc thực tế khi cấp đổi Giấy chứng nhận.

b)Trường hợp ranh giới thửa đất đang sử dụng có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì nguyên nhân có thể do người sử dụng đất liền kề lấn, chiếm. Trong trường hợp này người sử dụng đất có thể gửi yêu cầu xác định lại ranh giới thửa đất. Nếu có tranh chấp đôi bên có thể tự hòa giải hoặc gửi đơn lên UBND xã, phường để hòa giải. Việc hòa giải tại địa phương không thành có thể gửi đơn lên tòa án nhân dân để khởi kiện.

Như vậy, trong trường hợp mẹ bạn mất đột ngột nên quyền sử dụng đất và việc phân chia quyền sử dụng đất đang diễn ra như trên bạn nên xác định lại phần ranh giới thửa đất của mẹ bạn có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất không. Nếu không thay đổi và gia định bạn cũng không có tranh chấp liên quan đến thửa đất với những người sử dụng đất liền kề thì bạn nên làm thủ tục thực hiện cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau khi đã xác định lại phần ranh giới thửa đất của mẹ bạn mà có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và có bạn nghi ngờ do chủ sở hữu mảnh đất liền kề lấn chiếm thì có thể gửi yêu cầu xác định lại ranh giới thửa đất.

Bạn cần phải làm việc với bên địa chính địa phương để đo lại thửa đất, và việc này sẽ mất phí, số tiền phí này sẽ không có mức phí cụ thể mà sẽ căn cứ vào bảng giá dịch vụ đo đạc của từng địa phương và diện tích đất cần đo.

BTV.  Thùy Dương

 

Sản Phẩm Liên Quan