CẤM GIỚI THIỆU HÀNG HOÁ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO?

CẤM GIỚI THIỆU HÀNG HOÁ TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP NÀO?

 1. Giới thiệu hàng hoá là gì?

Theo điều 117 luật Thương mại 2005 có giải thích giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

 1. Các trường hợp cấm giới thiệu hàng hoá, dịch vụ

Tại Điều 123  luật thương mại 2005 quy định về các trường hợp giới thiệu hàng hoá, dịch vụ như sau:

 1. Tổ chức giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khoẻ con người.
 2. Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 3. Giới thiệu hàng hoá, dịch vụ làm lộ bí mật nhà nước.
 4. Giới thiệu hàng hoá của thương nhân khác để so sánh với hàng hoá của mình, trừ trường hợp hàng hoá đem so sánh là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 5. Giới thiệu mẫu hàng hoá không đúng với hàng hoá đang kinh doanh về chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, chủng loại, bao bì, thời hạn bảo hành và các chỉ tiêu chất lượng khác nhằm lừa dối khách hàng.
 6. Xử phạt hành vi vi phạm giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 quy định hành vi vi phạm về , giới thiệu hàng hóa, dịch vụ có thể bị phạt như sau:

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 2. a) Giới thiệu hàng hóa với các thông tin về hàng hóa được , giới thiệu không đúng với hàng hóa đang hoặc sẽ kinh doanh;
 3. b) Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác để so sánh với hàng hóa của mình, trừ trường hợp hàng hóa đem so sánh là hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định;
 4. c) Giới thiệu hàng hóa không có nhãn hàng hóa hoặc có nhãn hàng hóa không đúng quy định;
 5. d) Giới thiệu hàng hóa không đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã công bố, áp dụng; hàng hóa không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, hàng hóa hết hạn sử dụng.
 6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 7. a) Văn phòng đại diện của thương nhân trực tiếp , giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân mà mình đại diện tại các địa điểm không phải tại trụ sở của văn phòng đại diện đó;
 8. b) Văn phòng đại diện của thương nhân thực hiện , giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của thương nhân mà mình đại diện khi chưa được sự ủy quyền của thương nhân đó.
 9. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 10. a) Giới thiệu loại hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hàng hóa không hoặc chưa được phép lưu hành, dịch vụ chưa được phép cung ứng tại Việt Nam;
 11. b) Tiêu thụ tại Việt Nam hàng hóa được tạm nhập khẩu để , giới thiệu không đúng quy định của pháp luật Việt Nam;
 12. c) Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện , giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, cảnh quan, môi trường, sức khỏe con người;
 13. d) Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng hình thức, phương tiện , giới thiệu trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam;

đ) Giới thiệu hàng hóa, dịch vụ làm lộ bí mật quốc gia.

 1. Hành vi, giới thiệu hàng hóa chưa được phép nhập khẩu vào Việt Nam, hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu bị xử phạt theo quy định xử phạt hành vi kinh doanh hàng nhập lậu
 2. Hình thức xử phạt bổ sung:Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm

 

Sản Phẩm Liên Quan