Chế độ của người lao động khi doanh nghiệp phá sản

Chế độ của người lao động được giải quyết như thế nào khi doanh nghiệp phá sản.

Khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố phá sản.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 5 Luật phá sản 2014.

Ngay cả khi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã phá sản, người lao động vẫn được ưu tiên thanh toán tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác.

Cơ sở pháp lý: khoản 4 Điều 47 của Bộ luật Lao động số 2012.

Tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi trừ chi phí phá sản (quy định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016) sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động.

Ngoài ra, người lao động còn được thanh toán các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết.

Cơ sở pháp lý: Điều 54 Luật phá sản 2014.

Như vậy, kể cả khi doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, quyền lợi của người lao động vẫn được ưu tiên thanh toán theo quy định của pháp luật sau khi khấu trừ chi phí phá sản.

 

 

Sản Phẩm Liên Quan