Dịch vụ pháp lý dự án

Tư vấn pháp lý dự án

Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của dự án

Liên hệ cơ quan chức năng nộp hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư

Hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án, các vấn đề liên quan thuê đất, giao đất, đấu giá quyền sự dụng đất. ..

Xử lý giám sát các vấn đề pháp lý liên quan tiến độ thực hiện dự án

Xử lý giám sát các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án

Dịch vụ pháp lý dự án, tiếp nhận từ khi chủ đầu tư có ý tưởng đầu tư dự án đến khi dự án hoạt động ổn định.

chủ đầu tư lo kinh phí và vận hành dự án, chúng tôi lo vấn đề pháp lý liên quan.

Liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang định thực hiện dự án để được chia sẻ bớt sự vất vả liên quan vấn đề pháp lý.

Sản Phẩm Liên Quan