Điều 165 Bộ luật hình sự

Quy định của pháp luật về Tội cố ý làm trái với quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Tội cố ý làm trái với quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 165 BLHS 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, cụ thể : trung tâm đào tạo kế toán

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm  đến năm  năm.

  1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
  2. a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác;
  3. b) Có tổ chức;
  4. c)  Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  5. d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
  6. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.
  7. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ  một  năm đến năm năm.”

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước được hiểu là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để gây hậu quả nghiêm trọng trong quản lý kinh tế. Tội này không những xâm hại sự hoạt động quản lý kinh tế đúng đắn của Nhà nước mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất cho xã hội. học xuất nhập khẩu tại hà nội

Tội phạm được coi là hoàn thành khi gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng trở lên hoặc thiệt hại dưới một trăm triệu đồng nhưng trước đó đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Gây hậu quả nghiêm trọng ở đây có thể thiệt hại về vật chất cụ thể hoặc có thể là hậu quả về chính trị, xã hội như: làm rối loạn thị trường, làm trì trệ sản xuất, gây tâm lý hoang mang trong xã hội, làm ảnh hưởng xấu tới những hoạt động quản lý kinh tế NN,… Ví dụ: cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong việc chuyển mục đích sử dụng lấy đất nông nghiệp để cấp cho làm nhà ở; nhập loại hàng hóa trái quy định mà trong nước đã sản xuất được gây thiệt hại cho  nên sản xuất nông nghiệp.

Dấu hiệu pháp lý của tội này bao gồm:

Chủ thể của tội này là người có năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định tại các Điều 12, 13 BLHS. Tuy nhiên đối với tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, chủ thể là chủ thể đặc biệt. Chỉ những người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức kinh tế, kinh doanh, dịch vụ…. làm trái quy định của Nhà nước. Các chủ thể khác là chủ thể của tội phạm này có đủ năng lực trách hiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Khách thể: Đối tượng tác động của tội phạm này là các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế là việc xâm hại trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước đối với các thành phần kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường dưới sự quản lý của nhà nước.

Mặt khách quan: Hành vi khách quan của tội phạm này thể hiện ở hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế. Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế chỉ xảy ra trong 2 trường hợp:

Thứ nhất, thực hiện không đúng  hoặc không đầy đủ các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế.

Thứ hai, không thực hiện các quy định của Nhà nước đã đề ra về quản lý kinh tế.

Hành vi chỉ cấu thành tội phạm khi gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được xem là điều kiện, tiền đề để thực hiện tội  cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế.

Mặt chủ quan: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý, có thể là cố ý trực tiếp hoặc lỗi cố ý gián tiếp.

Người phạm tội nhận thức được hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế  là nguy hiểm cho xã hội, pháp luật cấm, thấy được hậu quả xảy ra nhưng vì vụ lợi hay động cơ cá nhân khác mà người phạm tội mong muốn thiệt hại đó xảy ra hoặc không mong muốn nhưng để mặc cho hậu quả xảy ra.

Sản Phẩm Liên Quan