Khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn

Câu hỏi: Làm giấy khai sinh cho con có được mang họ bố nếu con sinh ra trước khi bố mẹ chưa đăng ký kết hôn? Điều kiện và thủ tục đăng ký khai sinh cho bé và nhận cha, con như thế nào?

Câu trả lời:

Theo Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có quy định về việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn như sau:

“Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.”

Như vậy, việc nam nữ chưa đăng ký kết hôn nhưng chung sống với nhau như vợ chồng thì theo quy định của pháp luật người cha vẫn được nhận con và đứa bé sẽ được mang họ bố.

Nếu thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu cầu làm thủ tục nhận con theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật hộ tịch thì UBND kết hợp việc khai sinh và nhận cha con. Theo đó người cha sẽ điền thông tin vào tờ khai nhận con, đồng thời xuất trình chứng cứ chứng minh quan hệ cha con.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch thì trường hợp “con do người vợ sinh ra trước thời điểm đăng ký kết hôn, chưa được đăng ký khai sinh mà khi đăng ký khai sinh, vợ chồng có văn bản thừa nhận là con chung thì thông tin về người cha được ghi ngay vào Giấy khai sinh của người con mà không phải làm thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.” Vì vậy, nếu có văn bản thừa nhận là con chung của hai vợ chồng thì không phải làm thủ tục nhận cha con mà được ghi luôn vào Giấy khai sinh.

  1. Thủ tục, hồ sơ kết hợp giải quyết việc đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con bao gồm:
  • Tờ khai đăng ký khai sinh và Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định.
  • Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay Giấy chứng sinh theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của luật hộ tịch;
  • Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con theo quy định tại điều 11 thông tư 15/2015.
  1. Thẩm quyền giải quyết:

+  Trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 và điều 25 của Luật hộ tịch thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp xã.

+  Trình tự giải quyết được thực hiện theo quy định tại khỏan 1, khoản 2 Điều 36 và điều 44 của Luật hộ tịch thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Giấy khai sinh và Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con được cấp đồng thời cho người yêu cầu.

Sản Phẩm Liên Quan