Luật sư tham gia vụ án hình sự từ khi nào?

Luật sư tham gia vụ án hình sự từ khi nào?

Trong vụ án hình sự, để có thể kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ của mình thì luật sư tham gia tố tụng vào khi nào?

Theo điều 74, bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng được quy định như sau:

 

Điều 74. Thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng

Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.

Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.”

Như vậy, luật sư sẽ tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ trong trường hợp bắt, tạm giữ người. Trong trường hợp không bắt, tạm giữ người thì luật sư tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.

Mặt khác, đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia cần giữ bí mật điều tra thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để luật sư tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Sản Phẩm Liên Quan