Thủ tục thay đổi tên khai sinh.

Thủ tục thay đổi tên khai sinh.

Đổi tên khai sinh.

Đổi tên khai sinh.

Hỏi: Tôi năm nay 40 tuổi, tên của tôi hiện nay rất xấu do ông bà ngày xưa đặt, tên tôi ảnh hưởng rất nhiều đến việc ngoại giao, tiếp xúc khách hàng của tôi. Vậy tôi có thể thay đổi được không? Thủ tục thay đổi như thế nào? Khi tôi thay đổi tên thì các bằng cấp của tôi có còn giá trị hay không? Mong Luật sư tư vấn cho tôi, tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Vấn đề của bạn, Luật sư tư vấn như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì một trong những phạm vi thay đổi, cải chính hộ tịch là:

1. Thay đổi họ, tên, chữ đêm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh, nhưng cá nhận có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự”.

Trong đó, điều kiện để được thay đổi họ, tên, chữ đệm được quy định tại Khoản 1 Điều 27 BLDS như sau:

Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên.

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có họ, tên mà việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

….

Như vậy, theo các quy định trong Nghị định 158/2005/NĐ-CP, nếu việc sử dụng tên khai sinh của bạn có ảnh hưởng không tốt tới việc ngoại giao, tiếp xúc khách hàng và việc sử dụng tên đệm đó “gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp” của bạn thì bạn có thể tiến hành việc thay đổi tên khai sinh. Việc thay đổi tên của bạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, trong địa hạt của huyện mà bạn đã đăng ký khai sinh trước đây (Theo quy định tại Điều 38 Nghị định 158/2005/NĐ-CP).

Hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu quy định),

– Xuất trình bản chính Giấy khai sinh cần đổi tên

– Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc đổi tên.

Sau khi nộp hồ sơ trên tại cơ quan có thẩm quyền, việc thay đổi tên của bạn sẽ được giải quyết trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày cơ quan chức năng nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn giải quyết việc đổi tên được kéo dài thêm không quá 5 ngày.

Căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 27 BLDS thì “Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”. Do vậy, những bằng cấp trước đây của bạn vẫn còn nguyên giá trị.

Trân trọng!

— H2O —

Sản Phẩm Liên Quan