TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

Bắt, giữ hoặc giam người là hành vi ngăn cản, tước đoạt sự tự do dịch chuyển thân thể của người khác trái với ý chí của người đó.

– Mục đích của bắt, giữ người khác là để cho người đó không thể di chuyển hoặc vượt ra khỏi sự kiểm soát của người bắt, giữ trong một khoảng thời gian nhất định.

– Mục đích của việc giam người khác là cách ly người đó ở một địa điểm và trong một khoảng thời gian nhất định.

Khoản 2 Điều 20 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định”.

=> Như vậy, hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật được hiểu là hành vi của một người, hoặc một nhóm người không có thẩm quyền theo quy định của pháp luật ngăn cản, tước đoạt sự tự do hoạt động, dịch chuyển thân thể của người khác trái với quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục

Hình phạt đối với việc bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Theo Điều 157, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2015 hình phạt đối với tội bắt, giữ, giam người trái pháp luật được quy định như sau:

Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Đối với người đang thi hành công vụ;

d) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Đối với 02 người trở lên;

e) Đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

g) Làm cho người bị bắt, giữ, giam hoặc gia đình họ lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn;

h) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

a) Làm người bị bắt, giữ, giam chết hoặc tự sát;

b) Tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục nhân phẩm của người bị bắt, giữ, giam;

c) Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bị bắt, giữ, giam mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy có 03 khung hình phạt đối với tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật đó là:

Khung 1:Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Khung 2: Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

Khung 3: Phạt tù từ 05 năm đến 12 năm:

TỘI BẮT, GIỮ HOẶC GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

Ngoài những hình phạt trên, người phạm tội còn có thể phải chịu thêm hình phạt bổ sung đối với hành vi mà mình gây ra là cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

 

 

Sản Phẩm Liên Quan