Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp

 

Thưa Luật sư, xin tư vấn giúp tôi: Tôi và em trai hiện đang muốn mở một công ty làm về lĩnh vực giáo dục. Hiện tại chỉ có tôi ở Việt Nam còn em trai tôi đang ở nước ngoài, dự tính sẽ về Việt Nam sau 3 năm nữa. Vậy tôi nên chọn loại hình công ty nào cho phù hợp, để tiện cho việc sau này em trai tôi về Việt Nam cùng góp vốn đầu tư vào công ty?

 

Luật sư xin tư vấn cho bạn trong trường hợp này như sau:

Hiện tại chỉ có mình bạn ở Việt Nam, em trai bạn đang ở nước ngoài 3 năm sau mới về nên bạn có thể chọn loại hình công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên để thành lập công ty. Khi em trai của bạn về, bạn có thể tiến hành thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Công ty bạn có thể được chuyển đổi theo phương thức sau:  i) Chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, cho, tặng một phần sở hữu của mình tại công ty cho một hoặc một số người khác;  ii) Công ty huy động thêm vốn góp từ một hoặc một số người khác.

Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên  là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc tổ chức làm chủ sở hữu; cá nhân hoăc chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Như vậy, trường hợp của bạn nên lựa chọn loại hình công ty TNHH 1 thành viên để thành lập công ty là phù hợp nhất.

Trân trọng!

 — H2

 

Sản Phẩm Liên Quan