VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VI PHẠM ĐẠO ĐỨC

VI PHẠM PHÁP LUẬT CÓ GIỐNG VI PHẠM ĐẠO ĐỨC KHÔNG?ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC  BIỆT GIỮA HAI LOẠI VI PHẠM NÀY

Công ty Luật Tô Cát xin kính chào quý vị khán giả, hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu vi phạm pháp luật VÀ vi phạm đạo đức

  Vi phạm pháp luật Vi phạm dạo đức
Khái niệm Vi phạm pháp luậtlà hành vi làm trái quy định của pháp luật. Vi phạm đạo đức là những hành vi trái với các chuẩn mực, quan điểm, nguyên tắc đạo đức xã hội.
Chủ thể Có năng lực trách nhiệm hình sự

– Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

 

-Bất kì người nào ( không quy định trách nhiệm pháp lý hay là độ tuổi)
Đặc điểm – Có yếu tố lỗi

– Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện

– Hành vi xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ

– Hành vi thực hiện một các cố ý

– Có thể do bất kỳ người nào thực hiện

– Hành vi xâm hại đến quan hệ xã hội được đạo đức bảo vệ

Đối tượng bị xâm phạm – Xâm phạm các mỗi quan hệ được nhà nước thừa nhận và bảo vệ – Đạo đức

– Thuần phong mỹ tục

Xử phạt người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu các hình phạt, biện pháp xử lí gồm: xử lý vi phạm hành chính tức là phạt tiền và áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung, truy cứu trách nhiệm hình sự…. quan trọng nhất là từ lương tâm, nhận thức của mỗi cá nhân. Bởi vì vi phạm đạo đức nếu không có dấu hiệu đủ là hành vi vi phạm pháp luật thì Nhà nước không có chế tài xử theo luật. Mà hành vi vi phạm đạo đức chịu sự điều chỉnh của chính Toà án lương tâm trong mỗi người

 

Như vậy, có thể thấy hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức đều xuất phát từ xuất phát từ việc có lỗi của chủ thể thực hiện hành vi và cả hai đều là hành vi làm trái, đi ngược lại chuẩn mực, quy tắc xử xự chung. Cả hai hành vi này đều là những hành vi nguy hiểm và để lại nhiều hậu quả  xấu cho xã hội. Tuy nhiên, giữa hai hành vi này cũng có những đặc điểm khác nhau vì vậy, vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật không giống nhau. Mặc dù không giống nhau nhưng pháp luật và đạo đức có mối quan hệ khăng khít với nhau và bổ trợ cho nhau vì vậy trong một số trường hợp, vi phạm pháp luật cũng là  hành vi vi phạm đạo đức.

Trên đây là nội dung chuyên đề của công ty Luật Tô Cát về vi phạm pháp luật có giống vi phạm đạo đức không ? Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý.

Sản Phẩm Liên Quan